Aktengalerijen

In de akten galerij kunt u de geboorteakten en uittreksels doopregisters vinden, alsmede huwelijks akten en overlijdens akten. Ze worden gepresenteerd per generatie. Het is een verzameling welke ik in de loop der jaren zelfstandig heb opgebouwd. Vele bezoeken aan archieven in Nederland en België vooral gingen hier aan vooraf. De meeste bezoeken heb ik gebracht aan Turnhout(B), Antwerpen(B), Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

Onderstaand het knusse gemeentehuis van Turnhout(B). Het bevindt zich recht tegenover de St. Pieter, daar waar vele familieleden in de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters zijn ingeschreven.