Familie Suanet

Zover nu te overzien is de achternaam “Suanet” afkomstig uit het Zwitserse Bellinzona, een kleine toeristenplaats in het bergachtige deel van oost Zwitserland en het noordelijke deel van Italie. Bellinzona is de hoofdstad van het district Ticino in Zwitserland. Ik beschouw Jean-Baptist Suanet op dit moment (in Bellinzona onder de achternaam: Zaneto) als de oudst bekende. Ik weet niet exact wanneer hij is geboren (dit moet zijn ongeveer rond 1635). Wat wel zeker is is dat een zoon had genaamd Ascanio (geboren circa 1670) welke was getrouwd met Maria De Claro. Ze hadden een zoon genaamd  Jo Petri Zaneto, geboren op 27 juni 1705 te Daro- Bellinzona (zie geboorteakte). Met zijn vrouw Maria Angelinne hadden zij een zoon genaamd Antonius Joannes Zaneto (Swanet in zijn overlijdensakte te Turnhout (14-10-1809). Vanuit Turnhout is de tak Swaenet, Suanet en uiteindelijk ook Swannet ontstaan.

    1. Bellinzona rond 1900 en 1960

Hongersnood….
Op de genealogiesite “Suisse genealogy online” viel (toen deze nog bestond) het volgende relaas te lezen met betrekking tot emigratie vanuit het kanton Ticino naar de laaglanden. Het zou zeer goed zo gegaan kunnen zijn met Antonius Joannes Zaneto (Suanet):
“Conditions in Switzerland – The valley Leventina had belonged to the Urians from 1440 who had enjoyed considerable freedom until 1775 when an insurrection occurred. Bellenz, Riviera, and Bollenz (Blegno-Valley) were, in 1503, common bailiffs of Uri, Schwyz and Nidwalden. Canton Ticino had been helping the Italian freedom fighters across the border when the Governor of the Austrian Kingdom of Lombardo-Veneto decided to close the frontier and expel all Swiss subjects from his territory at very few days notice. So back they went to their native valleys and their very small plots of land. An economic crisis, poor harvests and many mouths to feed threatened real famine until the idea of emigration beyond the seas could be launched and enough credit could be secured.”

Antonius Joannes Suanet was een glazenmaker van beroep en vestigde zich in Turnhout in 1775 *). Daar kocht hij voor 30 gulden de rechten om zich in Turnhout te mogen vestigen (“Poortersrechten”).  Hij trouwde op 18-04-1778 Anna Josepha Barbara Duperu van Antwerpen (Belgie) in de Sint Pieter Kerk. Anna overleed kort na de geboorte van hun enigst kind Christianus Antonius Swanet. Op 17-05-1779 (ongeveer een jaar na zijn eerste huwelijk) trouwde hij Maria Theresia Eijkens uit Kasterlee (Belgie) opnieuw in de Sint Pieter Kerk in Turnhout. Voor zover ik tot nu toe weet zijn er elf kinderen geboren uit dit huwelijk. Zes waren zoons, twee daarvan overleden jeugdig. Antonius Joannes overleed op 14-10-1809 in Turnhout. De Nederlandse tak is het gevolg van het verhuizen van het vijfde kind van Antonius Joannes en Maria Theresia Eijkens genaamd Josephus Antonius Suanet (geboren 07-05-1784 in Turnhout) naar Waalwijk. Hij was een kleermaker en was getrouwd met Maria Theresia Krijgers uit Brielle (Nederland). De Nederlandse tak verspreide zich vervolgens verder naar ‘s-Hertogenbosch en Tilburg en in enkele andere gevallen naar noordelijker gelegen plaatsen.

      1. De Sint Pieter te Turnhout

De Belgische tak is vandaag de dag nog steeds rond Turnhout en Antwerpen te vinden. Een splitt off van de Nederlandse tak (vanuit Den Haag) Johannes Suanet (geboren in 1919) is geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika in 1953 met zijn vrouw Anna Maria Simonis en hun vijf kinderen. Ze leven nu grotendeels in en bij Manchester in de staat New Hampshire (USA). Er is ook een splitt off van de Belgische Swannet tak, in Frankrijk. Onze familie was nooit rijk en beroemd. De meest voorkomende beroepen waren glazenmakers, sigarenmakers, kleermakers, naaisters en bakkers.

         

Stadhuis Turnhout (febr.2020)           Gerechtsgebouw Turnhout (febr.2020)

*) Uit: “Bijdrage tot de geschiedenis van Retie”, Edward Seyens, 1949 (Drukkerij G. van den Eynde, Retie, Uitgeverij De Berk, Retie) blz.85:
Opvallend is de aanwezigheid te Retie, in de jaren 1750-1790 van een aantal Zwitserse glazenmakers, die met hun glaskist op de rug de dorpen afreisden. We noemen Jan Antoon Morel, de gebroeders Peter Antoon en Jacob Baes, afkomstig van Bielandszoone (Bellinzona), Jan Baptist Lasters (Latters?) van Aussaime, Andries Marniet, ook van Bellizona, Peter Wallida van Claes (?), Jozef Prono van Sancta Maria de Jubiasco (bij Bellizona). Deze laatste vermaakte zijn bezit aan zijn oom Jacob Prono en aan zijn zuster Maria Madaleen. Hij stierf te Retie en werd begraven de 14 juli 1761.”

Hulp gehad bij onderzoek….
In de begin periode van mijn onderzoek heb ik veel gehad aan het eindejaarswerk van Paul Swannet uit Berchem. Deze kreeg ik in 2004 in mijn bezit dankzij Emmanuel Swannet. Hem ben ik nog steeds erg dankbaar hiervoor. Wat ik in de jaren ervoor had verzameld werd bevestigd en uitgebreid.

Al een aantal jaar eerder, om precies te zijn in 2001 raakte ik in contact met Dirk-Jan Houtepen (notaris te Eindhoven). Via hem raakte ik in bezit van een groot aantal familiefoto’s en bidprentjes. Tegelijkertijd kon ik door zijn gegevens de Belgische (Suanet/Swannet) tak goed in beeld brengen. In die tijd was dat nog veel archiefbezoek en stond internet in zijn kinderschoenen.

Natuurlijk heb ik nog veel hulp gehad die de onderzoeksgegevens hebben verbeterd en uitgebreid. Bij deze wil ik hierbij iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Er is nog steeds relatief weinig fotografisch materiaal over de familiehistorie voorhanden. Ik hoop dat in de toekomst, door o.a. op internet te publiceren en verder onderzoek te doen het verder te kunnen uitbouwen. Als je denkt mij te kunnen helpen hiermee, mail dan alsjeblieft!!!!

Heel erg bedankt alvast….